Logo Fireflies final PNG

Avís Legal

 

 

Aquest avís legal (d’ara endavant, l'”Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet http://www.firefliesrenders.com (d’ara endavant, el “Web”) de CARLO BEN MATTAR amb domicili social al c/ ASTÚRIES Nº7, BARCELONA, 08012, BARCELONA amb CIF Y1147597A.

 

Legislació

 

Amb caràcter general les relacions entre CARLO BEN MATTAR amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de BARCELONA per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

Contingut i ús

 

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb CARLO BEN MATTAR.

 

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L’Empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de CARLO BEN MATTAR i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de CARLO BEN MATTAR. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa són propietat dels amos i estan protegits per llei.

 

Enllaços (Links)

 

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de CARLO BEN MATTAR té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

 

Confidencialitat i protecció de dades

 

A efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, CARLO BEN MATTAR informa a l’Usuari de l’existència d’un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a CARLO BEN MATTAR i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. En el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, CARLO BEN MATTAR necessitarà de l’usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la prestació dels serveis.

 

Registre de fitxers i formularis

 

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal.

 

A l’efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, us informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporades a un fitxer titularitat de CARLO BEN MATTAR amb C.I.F Y1147597A i domicili al C/ ASTÚRIES Nº7, BARCELONA, 08012, BARCELONA, tenint implementades les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007, d’11 de juny.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

 

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se CARLO BEN MATTAR de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció. CARLO BEN MATTAR no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc no assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús d’aquesta informació.  CARLO BEN MATTAR es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera CARLO BEN MATTAR de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CARLO BEN MATTAR sempre que procedeixi de fonts alienes a CARLO BEN MATTAR.

 

Cookies

 

El titular pot utilitzar cookies quan lusuari navega pels seus llocs web. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el vostre ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir les vostres dades personals. L’usuari pot configurar el vostre navegador perquè us avisi i rebutgi la instal·lació de cookies, sense que això us impedeixi accedir als continguts.

 

Finalitats

 

Les finalitats de CARLO BEN MATTAR són el manteniment i la gestió de la relació amb l’Usuari, així com les tasques d’informació.

 

Menors d’edat

 

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d’edat, CARLO BEN MATTAR sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

 

Cessió de dades a tercers

 

CARLO BEN MATTAR no farà cessió de dades dels usuaris a tercers.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

 

Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a l’adreça d’Internet a http://www.firefliesrenders.com o bé per correu ordinari dirigit a CARLO BEN MATTAR, Ref. RGPD, al c/ ASTÚRIES 7, BARCELONA, 08012, BARCELONA. Per exercir aquests drets cal que acrediteu la vostra personalitat davant de CARLO BEN MATTAR mitjançant l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les vostres dades de registre es podrà realitzar al mateix Site identificant-se, prèviament, amb el vostre usuari i contrasenya.

 

Mesures de seguretat

 

CARLO BEN MATTAR   ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a CARLO BEN MATTAR no serà responsable de possibles danys o perjudicis que puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CARLO BEN MATTAR; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CARLO BEN MATTAR. Això no obstant, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Acceptació i consentiment

 

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part de CARLO BEN MATTAR, en la forma i per a les finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.