Logo Fireflies final PNG

Avís Legal

 

 

Aquest avís legal (d’ara endavant, el
“Avís Legal”) regula l’ús del servei del portal d’Internet www.firefliesrenders.com
(d’ara endavant, el “Web”) de FIREFLIES RENDERS, S.L. amb domicili
social al c/ AVINYO, NUM 6 PLANTA PR, PORTA 2, BARCELONA, 08002, BARCELONA amb
CIF B13810734.

 

Legislació

 

Amb caràcter general les relacions entre FIREFLIES
RENDERS, S.L.
amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a
la web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués
correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de BARCELONA per
resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o
execució de les presents condicions contractuals.

 

Contingut i ús

 

L’Usuari queda informat i accepta que l’accés a la present
web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb FIREFLIES
RENDERS, S.L..

 

El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades a
el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar
sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent
canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a
través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o
localitzats als seus servidors.

 

Propietat intel·lectual i industrial

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines
web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de FIREFLIES RENDERS, S.L. i,
per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública,
transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els
continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment
per escrit de FIREFLIES RENDERS, S.L. Tots els noms comercials, marques o
signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’Empresa
són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

 

Enllaços (Links)

 

La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de FIREFLIES
RENDERS, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa
suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

 

Confidencialitat i protecció de dades

 

A efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, FIREFLIES
RENDERS, S.L. informa l’Usuari de l’existència d’un tractament
automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per FIREFLIES RENDERS,
S.L. i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i
gestió de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació. En
el moment de l’acceptació de les presents condicions generals, FIREFLIES RENDERS,
S.L. necessitarà de l’Usuari la recollida d’unes dades imprescindibles per a la
prestació dels serveis.

 

Registre de fitxers i formularis

 

L’emplenament del formulari de registre és obligatòria per a
accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web. El no
facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política
de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o
participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades
caràcter personal.

 

A l’efecte del previst a RGPD de 27 d’abril de 2016, li
informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència de la seva
registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de FIREFLIES
RENDERS, S.L. amb C.I.F B13810734 i domicili al c/ AVINYO, NUM 6 PLANTA PR,
PORTA 2, BARCELONA, 08002, BARCELONA, tenint implementades les mesures de
seguretat establertes al Reial decret 1720/2007, d’11 de juny.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

 

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de
les dades incloses, exonerant-se FIREFLIES RENDERS, S.L. de qualsevol
responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol
responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol
facilitats, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. El
usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de
registre o subscripció. FIREFLIES RENDERS, S.L. no respon de la veracitat de
les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui
una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a
hipotètics perjudicis que es puguin originar per l’ús de la informació esmentada.
 FIREFLIES RENDERS, S.L. es reserva el
dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les vostres pàgines
web fins i tot poden limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Es
exonera a FIREFLIES RENDERS, S.L. de responsabilitat davant de qualsevol dany o
perjudici que pogués patir l’Usuari com a conseqüència d’errors, defectes
o omissions, en la informació facilitada per FIREFLIES RENDERS, S.L. sempre
que procedeixi de fonts alienes a FIREFLIES RENDERS, S.L.

 

Cookies

 

El lloc www.firefliesrenders.com utilitza cookies, considerant
tals fitxers físics d’informació allotjats al mateix terminal del
usuari i serveixen per facilitar la navegació de lusuari pel portal. De
totes maneres, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal
manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers.

 

Finalitats

 

Les finalitats de FIREFLIES RENDERS, S.L. són el manteniment i gestió
de la relació amb l’usuari, així com les tasques d’informació.

 

Menors d’edat

 

En cas que alguns dels nostres serveis vagin dirigits
específicament a menors d’edat, FIREFLIES RENDERS, S.L. sol·licitarà la
conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o,
si escau, per al tractament automatitzat de les dades.

 

Cessió de dades a tercers

 

FIREFLIES RENDERS, S.L. no realitzarà cessió de dades dels
usuaris a tercers.

 

Exercici de drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició

 

Podreu dirigir les vostres comunicacions i exercitar els drets de
accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a la
adreça d’Internet a www.firefliesrenders.com o bé per correu ordinari
dirigit a FIREFLIES RENDERS, S.L., Ref. RGPD, al c/ AVINYO, NUM 6 PLANTA PR,
PORTA 2, BARCELONA, 08002, BARCELONA. Per exercir aquests drets és
cal que acrediteu la vostra personalitat davant FIREFLIES RENDERS, S.L. mitjançant
l’enviament de fotocòpia de Document Nacional d’Identitat o qualsevol altre mitjà
vàlid en dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les vostres dades de
registre es podrà realitzar al mateix Site identificant-se, prèviament, amb
el vostre usuari i contrasenya.

 

Mesures de seguretat

 

FIREFLIES RENDERS, S.L.   ha
adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals
legalmente requeridos, y procuran instalar aquellos otros medios y medidas
tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració,
accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a FIREFLIES
RENDERS, S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es
poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus
informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament
operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a FIREFLIES
RENDERS, S.L.; de retards o bloquejos en lús del present sistema
electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o
sobrecàrregues al Centre de Processos de Dades, al sistema d’Internet oa
altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per
terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FIREFLIES
RENDERS, S.L.. Això, però, l’Usuari ha de ser conscient que les
mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Acceptació i consentiment

 

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre
protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat
dels mateixos per part de FIREFLIES RENDERS, S.L., en la forma i per a les
finalitats indicades a la present Política de Protecció de Dades
Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir
condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció
de Dades Personals.